Insekter

Coleoptera indet. Navn: Coleoptera indet.   

Lokalitet: Rancho la Brea, California, USA  

Alder: Kvartær  

Plassering i utstillingene: Fossiliseringsmonteren  

Bille oppbevart i naturlig asfalt. Der olje lekker ut på overflaten fordamper de flyktige bestanddelene, og asfalten ligger igjen.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om fossilisering]  

Andre insekter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00