Bløtdyr

Hyolithes sp. Navn: Hyolithes sp.   

Lokalitet: Krekling, Buskerud, Norge  

Alder: Kambrium  

Plassering i utstillingene: Historisk monter; kambrium  

Individ med lokk (til høyre).  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om bløtdyr]  

Andre bløtdyr i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00