Krepsdyr

Canadaspis sp. Navn: Canadaspis sp.   

Lokalitet: Alberta, Canada  

Alder: Kambrium  

Plassering i utstillingene: Historisk monter; kambrium  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om krepsdyr]  

Andre krepsdyr i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00