Trilobitter

Ogygopsis sp. Navn: Ogygopsis sp.   

Lokalitet: Alberta, Canada  

Alder: Kambrium  

Plassering i utstillingene: Historisk monter; kambrium  

Størrelse: L=8 cm  

Til å være en kambrisk trilobitt er haleskjoldet uvanlig stort. Ryggskjoldet har 8 ledd.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om trilobitter]  

Andre trilobitter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00