Muslinger

Saxicava sp. Navn: Saxicava sp.   

Lokalitet: Norge  

Alder: Kvartær  

Plassering i utstillingene: Bløtdyr-monteren  

Denne muslingen boret i stein. Her har kalkstein fra ordovicium blitt gjennomboret.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om bløtdyr]  

Andre muslinger i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00