Brachiopoder

Terebratula sp. Navn: Terebratula sp.   

Lokalitet: Danmark  

Alder: Kritt  

Plassering i utstillingene: Brachiopodemonteren  

Ved hjelp av en muskelstilk kunne denne leve på hard sjøbunn, der stilken kunne finne feste.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om brachiopoder]  

Andre brachiopoder i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00