Brachiopoder

Productus junaensis Navn: Productus junaensis   

Lokalitet: USA  

Alder: Perm  

Plassering i utstillingene: Brachiopodemonteren  

Skallet hadde lange pigger som forhindret dyret i å synke ned i det løse underlaget. Den røde pilen viser et eksemplar med noen pigger bevart.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om brachiopoder]  

Andre brachiopoder i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00