Brachiopoder

Brachiopode Navn: Brachiopode   

Lokalitet:   

Alder: Nålevende  

Plassering i utstillingene: Brachiopodemonteren  

Brachiopoder sett ovenfra og fra siden. Muslinger sett ovenfra og fra siden. Brachiopoder er symmetriske sett ovenfra; muslinger har symmetriske skall sett fra siden.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om brachiopoder]  

Andre brachiopoder i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00