Urfisk (agnater)

Anglaspis sp. Navn: Anglaspis sp.   

Lokalitet: Svalbard, Norge  

Alder: Tidlig devon  

Plassering i utstillingene: Urfisk-monteren  

Ryggskjold.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om urfisk]  

Andre urfisk (agnater) i utstillingen   
  

Publisert 18. mai 2011 16:00