Pattedyr fra Sør-Amerika

 

Beltedyr Dovendyr og Toxodon

I begynnelsen av tertiær ble landforbindelsen mellom Nord-og Syd-Amerika brutt. I rundt 60 millioner år lå Syd-Amerika som en stor, isolert øy omgitt av hav på alle kanter. Bare omtrent halvparten av alle pattedyr-ordner som fantes i begynnelsen av tertiær, nådde frem til Syd-Amerika. Det fantes ikke moderne rovdyr, snabeldyr og moderne planteetere.

Til gjengjeld var dovendyr, beltedyr, vestaper, toxodon-dyr og andre meget spesielle planteetende pattedyr bare å finne i Syd-Amerika. I løpet av tertiær utviklet det seg her mange særpregete pattedyr. Disse var klart forskjellige fra de som levde i Nord-Amerika, Eurasia og Afrika. Ved kvartærperiodens begynnelse ble det på nytt landforbindelse mellom Syd-og Nord-Amerika.

Mange nord-amerikanske pattedyr vandret sydover og i løpet av kort tid var adskillige av de spesielle syd-amerikanske pattedyrene fortrengt og dødd ut. På den annen side trakk også en del syd-amerikanske pattedyr nordover. Et flertall av disse forsvant relativt hurtig, men noen få har klart seg helt frem til vår tid.

Publisert 18. mai 2011 16:00 - Sist endret 23. feb. 2012 11:27