Ytre geologiske prosesser

De ytre geologiske prosessene foregår på jordoverflaten. Her slites berggrunnen ned og smulderet transporteres med vind, vand og is til forsenkninger hvor det blir avleiret. Landskap blir utviklet med vidder og forrevne fjelltopper, daler og vatn.

Hva driver disse ytre prosessene?

De ytre geologiske prosessene drives med energi fra solen. Solenergien driver bevegelsene i vann og luft, bestemmer klima, forvitring og erosjon hvor den faste berggrunnen utsettes for angrep.

Jordoverflaten mottar 5000 ganger mer energi fra solen enn det som kommer nedenfra og mesteparten stråler ut i universet igjen. Vi kan si at jordens indre varme bygger fjell, mens den ytre varmen fra solen bidrar til å slite dem ned.


Monteren inneholder

Breksje, Utenlandsk opprinnelse
Skuringsstriper,
Rullestein,
Morenekonglomerat, Finnmark
Edelstengrus, Kimberley diamantfelter, Sør-Afrika
Steinkull, Sveagruven, Bellsund, Spitsbergen

Publisert 18. mai 2011 15:58 - Sist endret 22. feb. 2012 15:22