Vann på overflaten


Monteren inneholder

Vindslitt stein,
Kalkspat,
Kvarts,
Flusspat,
Grunnvann og markvann,
Sølv, Kongsberg

Publisert 18. mai 2011 15:58 - Sist endret 22. feb. 2012 16:00