Spor etter tidlig liv

De eldste fossilene skriver seg 3500 millioner tilbake i tid. De viktigste er stromatolitter, som er antatt dannet ved lagvis binding av kalkslam på overflaten av kolonier med blågrønner alger eller grønnalger. Etter hvert som algekolonien vokste og nye slamlag ble bundet, oppstod de karakteristiske lagdelte, tue- eller søyle formede strukturene som kalles stromatolitter. I dag dannes stromatolitte i tidevannssonen der det vokser ut matter av sammenfiltrede algetråder. De første mikroskopiske små plantene (algene) produserte oksygen og la dermed grunnlaget for senere tiders liv på Jorden. I Norge er stromatolitter kjent fra Raipasgruppen i Alta (ca. 1800 millioner år gammel), Porsangerdolomitten (700 millioner år gammel) og fra yngre kalkstieinerr. På Svalbard er de vanlige i dolomittstein fra senkambrium.


Monteren inneholder

Porsangerdolomitt, Reinøy, Porsanger, Finnmark
Porsangerdolomitt, Reinøy, Porsanger, Finnmark

Publisert 18. mai 2011 15:58 - Sist endret 22. feb. 2012 15:28