Platetektonikk a

KONTINENTER OG HAVOMRÅDER er forskjellige på mange vis:

Kontinentene har stort sett granittisk sammensetning. Tykkelsen er omkring 30 km, men kan bli opptil over 70 km under de unge fjellkjedene. Bergartene viser stor variasjon med tykke avleiringer av sedimenter ovenpå et underlag av sedimentære bergarterer, smeltebergarter (eruptiver) og omdannede bergarter. Alderen spenner fra 0 til 4000 millioner år.

Havområdene har stort sett basaltisk sammensetning. Tykkelsen er 5-10 km. Bergartene er mest basalt og andesitt. Overliggende sedimenter er ofte tynne, men tykkelsen øker inn mot land. Bergrunnen danner plater som utvider seg ved vulkansk virksomhet langs midthavsryggene. Andre steder synker havbunnen ned i mantelen og går til grunne under dyphavsgropene. Alderen av havbunnen øker inn mot land, men blir sjelden mer enn 150 millioner år.

Mer om platetektonikk


Monteren inneholder

Konglomerat, Vestlandet
Gulbrun sandstein, Prestseter, Brumundal, Hedmark
Vulkansk bombe av basalt, Deception-øya, Antarktis
Basaltisk lava, Askja, Island
Basaltisk lava, Mohn-ryggen
Olivin-rik lava, Mauna Loa, Hawaii, USA
Manganknoller, Hawaii / Valdivia, Stillehavet

Publisert 18. mai 2011 15:58 - Sist endret 26. feb. 2019 08:25