Organiske sedimenter: kull


Monteren inneholder

Skifer med planterester, Fra kullagene, Bjørnøya
Steinkull, Ober-Schlesien, Tyskland
Skifer med planterester, Comentry, Frankrike
Steinkull, Green, Harbour, Spitsbergen
Atracitt, Wales, Storbritannia
Bitumøs skifer, Høganes, Skåne, Sverige
Mattkull, Nord-Amerika
Mattkull, Skottland
Mattkull, Australia
Mattkull (oljekull), Nord-Amerika

Publisert 18. mai 2011 15:58 - Sist endret 22. feb. 2012 16:09