Meteoritter

Kosmiske prosesser

Hvert døgn får Jorden et tilskudd på ca. 20 tonn materiale fra verdensrommet. Det meste kommer som støv (stjerneskudd), men noe kommer også som større stein: meteoritter. Dette tilskuddet kommer fra asteroidebeltet og fra kometer som krysser Jordens bane i verdensrommet.

En sjelden gang kolliderer jorden med kometer og meteoritter så store som fjell. Da kan det bli katastrofale virkninger både for jordskorpen og for livet på jorden. En meteoritt med 10 km i diameter vil falle ned på jordoverflaten med eksplosiv styrke som 100 millioner megatonn TNT. Det er verre enn om vi skulle sprenge all verdens atombomber på én gang!

Sannsynligvis var det noe slikt som skjedde da dinosaurene og 2/3 av alt annet liv på jorden døde ut for 66 millioner år siden!

Kollisjon mellom jorden og en komet eller asteroide

Vanndamp, smeltet/fordampet stein og meteorittmasse sprer seg snart som en tåkesky over hele kloden. Det blir klimaforendring og forgiftning overalt ..
Var det noe slikt som skjedde for 65 millioner år siden, da dinosaurene og en rekke andre dyr og plater døde ut? Krater-rester og spesielle bergarter tyder på at det har vært et kjempenedslag ved Mexico-gulfen eller i det Karibiske hav på denne tiden. Ved Gardnos i Hallingdal fins et rundt område med gjennomknuste, delvis oppsmeltede bergarter, et stort nedslag også her for 500 millioner år siden?


Monteren inneholder

Ørkenglass, Libya
Slagkjegle, Sentralt i Steinheiemer-krateret, Tyskland
Slagkjegle, Sentralt i Steinheiemer-krateret, Tyskland
Suevitt, Mien, Sverige
Suevitt, Ries-krateret, Otting, Tyskland
Suevitt, Ries-krateret, Otting, Tyskland

Publisert 18. mai 2011 15:58 - Sist endret 22. feb. 2012 15:24