Meteoritten fra Hallingdal

Gardnos-strukturen

- er antagelig dannet ved et nedslag fra verdensrommet. Dette skjedde for mer enn 600 millioner år siden.

Dypest nede i strukturen finnes en knust bergart, kalt Gardnosbreksje, nedslagsbreksje eller impaktitt. Over denne finnes lavalignende fragmenter (suevitt, opprinnelig glass og smeltefiller) sammen med splintrede steinbiter kastet ut fra krateret. En tredje bergartstype er helt oppsmeltet bergart som mest av alt ligner på en lava.

Aller øverst finnes breksje, sanstein og skifer dannet fra sedimenter som fylte opp kratersjøen.

Se også:
Stjernesmellen i Hallingdal

Publisert 18. mai 2011 15:58 - Sist endret 27. okt. 2017 13:13