Kjemiske sedimenter, c


Monteren inneholder

Gips, Isfjorden, Spåitsbergen
Steinsalt med lag av polyalitt, Stassfurt, Tyskland
Chile-salpeter, Chile
Chile-salpeter, Chile
Chile-salpeter, Chile
Sylvin med kiseritt, Stassfurt, Tyskland
Sylvin med innslag av anhydritt, Stassfurt, Tyskland
Sylvin og steinsalt med lag av kiseritt, Stassfurt, Tyskland
Kainitt, Stassfurt, Tyskland
Steinsalt, Stassfurt, Tyskland
Sylvin og steinsalt, Stassfurt, Tyskland
Gips, Kroatia
Steinsalt med lag av polyhalitt, Stassfurt, Tyskland
Anhydritt, Sulz am Nechar, Würtemberg, Tyskland
Sylvin og steinsalt med lag av anhydritt, Stassfurt, Tyskland
Sylvin og steinsalt med lag av kiseritt, Stassfurt, Tyskland
Steinsalt, Stassfurt, Tyskland
Sylvin, Kalusz, Galisien, Ukraina
Steinsalt og kainitt, Stassfurt, Tyskland

Publisert 18. mai 2011 15:58 - Sist endret 22. feb. 2012 16:05