Kjemiske sedimenter, b


Monteren inneholder

Kalkdryppstein, Eidanger, Langesundsfjorden
Kalkdryppstein, Eidanger, Langesundsfjorden
Kalkdryppstein, Eidanger, Langesundsfjorden
Dryppstein, Eidanger, Langesundsfjorden
Dryppstein, Eidanger, Langesundsfjorden
Dryppstein, Eidanger, Langesundsfjorden
Dryppstein, Mona Island, West India
Karlsbader-bukett,
Kalksinter, oolitisk ertestein, Karlsbad, Böhmen, Tsjekkia
Kalksinter, Karlsbad, Böhmen, Tsjekkia
Kildeavsetninger, Karlsbad, Böhmen, Tsjekkia
Kalksinter, Karlsbad, Böhmen, Tsjekkia
Kalksinter, Karlsbad, Böhmen, Tsjekkia
Kildeavsetninger, Steyermark, Østerrike
Kildeavsetninger, Steyermark, Østerrike
Kalktuff, Wallerstein, Nördlingen, Bayern, Tyskland
Kalktuff, Odinsala, Storsjøen, Jämtland, Sverige
Kalktuff, Sørligste Jotunkilde, Rock Bay, Spitbergen
Dryppsteinformet kalktuff, Oxford, England, UK
Kalkdryppstein, England

Publisert 18. mai 2011 15:58 - Sist endret 22. feb. 2012 16:04