Kjemiske sedimenter, a


Monteren inneholder

Kalktuff, Tillaviken, Vågå
Dryppsteinkalk, Eidanger, Langesundsfjorden
Chaledon, Island
Forkislet trestamme,
Kalk, Oslo
Karlsbader-bukett, Karlsbad, Böhmen, Tsjekkia
Kalktuff, England
Dendritter på kalstein,
Trestamme impregnert med kalk,
Hulrom i kalkstein med utkrystallisert kalkspat, Sommersetshire, England
Kalktuff, Spitsbergen
Kiselsinter, Yellowstone National Park, Wyoming, USA
Kiseltuff, Yellowstone National Park, Wyoming, USA
Kiseltuff, Island
Sjømalm, Storsjøen, Odalen, Hedmark
Sjømalm, Storsjøen, Odalen, Hedmark
Bønneerts, delvis forvitret, Dalsberg, Sveits
Manganmyrmalm, Ankjersviken, Øyangen, Hurdal
Bønne-erts, Alsac, Frankrike
Bruddstykkebergart, sammenkittet av limonitt, Høgåsen, Stord
Limonitt, Vancouver-øya, British Columbia, Canada
Rødjernstein, oolittisk, Fraipont, Liege, Belgia
Kukake malm, Øksendal, Sirdal, Vest-Agder
Jernglimmerskifer, Dunderlandsdalen

Publisert 18. mai 2011 15:58 - Sist endret 22. feb. 2012 16:04