Kjemisk forvitring, b


Monteren inneholder

Anortositt,
Kaolin, Dydland, Jøssingfjord
Kaolin, Dydland, Jøssingfjord
Kaolin, Dydland, Jøssingfjord
Rhyolitt, Dobritz, Sachen, Tyskland
Rhyolitt, Dobritz, Sachen, Tyskland
Rhyolitt, Dobritz, Sachen, Tyskland
Rhyolitt, Schletta, Sachen, Tyskland
Rhyolitt, Schletta, Sachen, Tyskland
Kaolin, Schletta, Sachen, Tyskland

Publisert 18. mai 2011 15:58 - Sist endret 22. feb. 2012 16:02