Kjemisk forvitring, a


Monteren inneholder

Doleritt,
Kvartsrik sand, Surinam, Nederlandsk Guyana, Sør-Amerika
Limonitt, Marvassi creek, Surinam, Nederlandsk Guyana, Sør-Amerika
Bauxitt, Surinam, Nederlandsk Guyana, Sør-Amerika
Bauxitt, Surinam, Nederlandsk Guyana, Sør-Amerika
Bauxitt, Surinam, Nederlandsk Guyana, Sør-Amerika

Publisert 18. mai 2011 15:58 - Sist endret 22. feb. 2012 16:02