Jorda blir til

Gjester fra øvre mantel

I noen vulkanske bergarter kan vi finne inneslutninger som er revet med bergartsmeltene fra øvre mantel. De vikrigste er peridotitt- og eklogitt-fragmenter som finnes i noen basalter.

Spalteganger og kimberlittbreksjer

Også i noen av fjellkjedene finner vi bergarter som opprinnelig kan ha kommet fra øvre mantel. Dette gjelder for eksempel olvinstein-, peridotitt- og sepentinforekomstene i den kaldonske fjellkjede langs den vestre delen av Norge, Stavanger og Tromsø.

Prøver fra store dyp

Den kjemiske sammensetningen til mineralene tyder på at disse eklogittene ble dannet fra andre bergarter ved temperaturer på 750-800 ºC og ved et maksimalt trykk på 25 kilobar. Dette tyder på at bergartene har vært nede på ca. 70 km dyp!


Monteren inneholder

Øyegneis,
Peridotitt-knoller, Sverrefjellvulkanen, Bockfjorden, Spitsbergen
Omvandlet eklogitt, De Beers gruve, Kimberley, Sør-Afrika
Jern-meteoritt, Diabolo, Arizona, USA
Kromdiosid (grønn), Kimberley, Sør-Afrika
Kimberlitt, Jagerfrontein og Kimberley, Sør-Afrika
Granat-websteritt, Almklovdalen, Møre og Romdal
Eklogitt, Allmenigen, Sogn og Fjordane
Enstatiitt-eklogitt, Gryting i Selje, Sogn og Fjordane
Granat-pyroksenitt, Gurskøy, Møre og Romsdal
Granat-peridotitt, Otterøya, Møre og Romsdal
Granat-websteritt, Almklovdalen, Møre og Romsdal
Enstatiitt-peridotitt, Heggjadalen, Nordfjord, Sogn og Fjordane

Publisert 18. mai 2011 15:58 - Sist endret 22. feb. 2012 15:22