Ganger og kontaktmetamorfe bergarter


Monteren inneholder

Kryssende ganger, Holmen, Akjershus
Liten gang av granitt i gabbro, Østensjøvatn, Østfold
Gang av granitt i gabbro, Østensjøvatn, Østfold
Syenittgang i hornfels, Svea, Lunner, Oppland
Jotunitt, Årdal, Sogn og Fjordane
Tronhjemittgang,
Svovelkis på sprekker i granitt, Holmen, Akershus
Blyholdig sinkmalm med kobberkis, Konnerud, Buskerud
Leirskifer, Sentrum, Oslo
Leirskifer-hornfels, Grorud, Oslo
Sandstein, Kolsås, Akershus
Sandsteins-hornfels, Konnerudkollen, Buskerud
Marmor, Grua, Oppland
Kalkstein, Porsgrunn, Telemark

Publisert 18. mai 2011 15:58 - Sist endret 22. feb. 2012 15:35