Forvitringsmateriale og vindblåste avsetninger


Monteren inneholder

Talus-breksje, Lewisburg, USA
Basalt-breksje, Nærsnes, Oslofjorden
Breksje, Hommerstrand, Stavanger, Rogaland
Breksje av skiferbruddstykker, Geitberget, Røragen
Breksje, Texas, USA
Forvitringsmateriale av gneis, Trænstaven, Nordland
Forvitringsmateriale av leirskifer, Snarøya, Akershus
Forvitringsmateriale av syenitt, Ormslet, Ormøya
Gul sandstein, Brumunddal
Flyvesand, Ogne, Jæren, Rogaland
Rød sandstein, Drymer, Skottland, UK
Rød sandstein, Brumunddal
Løss, Kunkskopf, Eifel, Tyskland
Løss, Gervasio, Rocha, Uruguay

Publisert 18. mai 2011 15:58 - Sist endret 22. feb. 2012 16:07