Forvitring og vanns effekt, a


Monteren inneholder

Sandstein med dendritter,
Dendritter i kvartsitt, Lynnevik, Tinnoset, Telemark
Dendritter i kvartskifer, Høgronden, Rondane
Dendritter i kvartskifer, Høgronden, Rondane.
Forvitringsringer,
Forvitringsskorpe, Sørkedalen, Oslo
Forvitringsoverflate med kvarts-skjelett, Rødhammer kisgruve, Holtåen
Dendritter i kvartskifer, Høgronden, Rondane.

Publisert 18. mai 2011 15:58 - Sist endret 22. feb. 2012 15:57