Forvitring

Vi skiller gjerne mellom to typer forvitring:

Mekanisk forvitring som er en ren oppsmuldring av den faste berggrunnen til mindre og mindre fragmenter.

Kjemisk forvitring som er hel eller delvis oppløsning av berggrunnen ved innvirkning av nedbørsvann.


Monteren inneholder

Leire,
Mekanisk forviret svart skifer, Tøyen, Oslo
Kjemisk forvitret kalkstein, Hadeland, Oppland

Publisert 18. mai 2011 15:58 - Sist endret 22. feb. 2012 16:03