Ferskvann- og isbreavsetninger


Monteren inneholder

Morenemateriale, Ved jernbanen sør for Lillehammer, Hedmark
Morenemateriale, Innsbruck, Tyrol, Østerrike
Morenemateriale, Grefsen, Oslo
Morenemateriale, Innsbruck, Tyrol, Østerrike
Kval, Tynset, Østerdalen, Hedmark
Glasial leire, Blaker, Akershus
Utvasket morene, Ytterenden, Trondheimsfjorden
Glasial leire, Jellum, Asker, Akershus
Sand, Røros, Sør-Trøndelag
Flodgrus, Fra en bielv til Kongo, Zaire
Flodgrus,
Flodgrus, Jennisei, Sibir, Russland
Konglomerat, Edøya, Smøla, Møre og Romsdal
Elvesand, Sunnmøre, Møre og Romsdal
Slam, Nilen, Egypt
Elvesand, North Carolina, USA
Elvesand, Passvikdalen; Finnmark
Elvesand, Stanhope, Queensland, Australia
Sparagmiit, Sølen, Rendalen
Sanstein, Stuttgart, Würtemberg, Tyskland
Skifer, Biri, Oppland
Blåkvarts, Det sentrale Norge

Publisert 18. mai 2011 15:58 - Sist endret 22. feb. 2012 16:06