Utstillingen "Geologiske prosesser"

Utstillingsmonterne i seksjonen for 'geologiske prosesser' i Geologisalen tok for seg de ulike geologiske prosessene i naturen som bidrar til å skape, bryte ned og gjenskape jordskorpen. Hver enkelt utstillingsmonter inneholdt utstillingsobjekter som var med på å beskrive en bestemt geologisk prosess. Utstillingsobjektene var fotografier, tegninger, tekst og fysiske objekter funnet i naturen.

Salen er stengt for publikum fra 1. juni 2015. Bygningen skal rehabiliteres og utstillingene fornyes.

Nedenfor finner du oversikt over monterne slik de var plassert i salen.

Temaoversikt over geologiske prosesser m/tilhørende monter(e):

Grafisk illustrasjon av utstillingsmonterene i Geologisalen i Geologisk museum i OsloKalkholdige sedimenter (a) Konkresjoner, fosfater, kiselbergarter Lagdelte bergarter og konkresjoner Forvitringsmateriale og vindblåste avsetninger Sandstein og skifer Ferskvann-og isbreavsetninger Organiske sedimenter: rav og asfalt Organiske_sedimenter: steinkull Organiske sedimenter: humusbergater Kjemiske sedimenter (a) Vann på overflaten Kjemiske sedimenter (b) Varmt vann og utfelling av metaller Kjemiske sedimenter (c) Hydrotermal aktivitet Isens effekter på stein Vanns mekaniske virksomhet Vindslitt stein Vanns mekaniske virksomhet (b) Kjemisk forvitring (a) Kjemisk forvitring (b) Forvitring Forvitring og vanns effekt Vulkanske gassutslipp Forvitring og vanns effekt (b) Vulkanske bomber og tuff Strukturer og lagflater Vulkanske lavaer Vulkanske bergarter (a) Vulkanske bergarter (b) Dypbergarter Ganger og kontaktmetamorfe bergarter Smelteprosesser i dypet (a) Sedimenters regionalmetamorfose (a) Sedimenters regionalmetamorfose (b) Sedimenters_reginalmetamorfose (c) Platetektonikk (a) Platetektonikk (b) Smelteprosesser i dypet Kulebergarter Meteoritter Bergarter fra mantelen og store dyp (a) Meteoritten fra Hallingdal Bergarter fra mantelen og store dyp (b) Telemarkites Spor etter tidlig liv Hvor gammel er jorda? Indre geologiske prosesser Jorda blir til Ytre geologiske prosesser Kalkholdige sedimenter (b)
(Dannelse av petroleum og olje i Norge)
Denne delen av utstilingen er tatt ned
Sedimentære prosesser og bergarter
(opprinnelig utstilling fra 1920
)
Overflateprosesser og malmdannelse Smelteprosesser og vulkansk aktivitet
Solsystemets
dannelse
Jordas indre prosesser
Spor etter tidlig liv
(Tallene angir antall millioner år fra Jordens dannelse til nåtid)
 
 1. Indre geologiske prosesser
 2. Jorda blir til
 3. Ytre geologiske prosesser
 4. Bergarter fra mantelen og store dyp (a)
 5. Bergarter fra mantelen og store dyp (b)
 6. Meteoritter
 7. Meteoritten fra Hallingdal
 8. Platetektonikk (a)
 9. Platetektonikk (b)
 10. Telemarkites
 11. (tom)
 12. Spor etter tidlig liv?
 13. Hvor gammel er jorda?
 14. Smelteprosesser i dypet (a)
 15. Smelteprosesser i dypet (b)
 16. Kulebergarter
 17. Dypbergarter
 18. Ganger og kontaktmetamorfe bergarter
 19. Vulkanske bergarter (a)
 20. Vulkanske bergarter (b)
 21. Vulkanske gassutslipp
 22. Vulkanske bomber og tuff
 23. Vulkanske lavaer
 24. Sedimenters regionalmetamorfose (a)
 25. Sedimenters regionalmetamorfose (b)
 26. Sedimenters regionalmetamorfose (c)
 27. Forvitring og vanns effekt (a)
 28. Forvitring og vanns effekt (b)
 29. Strukturer og lagflater
 30. Vanns mekaniske virksomhet (a)
 31. Vanns mekaniske virksomhet (b)
 32. Isens effekter på stein
 33. Vindslitt stein
 34. Vann på overflaten
 35. Varmt vann og utfelling av metaller
 36. Hydrotermal aktivitet
 37. Kjemisk forvitring (a)
 38. Kjemisk forvitring (b)
 39. Forvitring
 40. Kjemiske sedimenter (a)
 41. Kjemiske sedimenter (b)
 42. Kjemiske sedimenter (c)
 43. Sandstein og skifer
 44. Ferskvann-og isbreavsetninger
 45. Lagdelte bergarter og konkresjoner
 46. Forvitringmateriale og vindblåste avsetninger
 47. Kalkholdige sedimenter (a)
 48. Kalkholdige sedimenter (b)
 49. Konkresjoner, fosfater, kiselbergarter
 50. Organiske sedimenter: rav og asfalt
 51. Organiske sedimenter: steinkull
 52. Organiske sedimenter: humusbergarter

Publisert 18. mai 2011 15:58 - Sist endret 27. okt. 2017 13:13