Devonske sedimenter på Vestlandet

Monteren inneholder

Mønstrede groper i sandstein,
Mønstrede groper i sandstein,
Mønstrede groper i sandstein,
Lag avsatt under sterk strøm,
Lag avsatt under sterk strøm,
Tørrsprekker i sandstein,
Strømrille i laminasjon,
Konglomerat, Solund, Sogn og Fjordane

Publisert 18. mai 2011 15:58 - Sist endret 1. nov. 2011 15:38