Den kaledonske fjellkjeden

Den kaledonske fjellkjede Den kaledonske fjellkjeden er dannet ved kollisjon mellom store landområder. Der det før hadde vært hav (Iapetus, forløpreren til Atlanterhavet), ble det nå en sammenkrølling av jordskorpen, sterk omdanning og fremtrenging av steinsmelter fra dypet.

Vi kan dele utviklingen inn i følgende hendelser:

  • Et landområde splittes i to, og et havutvikler seg mellom de to delene. Havet utvider seg ved at ny havbunn dannes ved vulkansk virksomhet (havbunnsspredning).
  • Sedimenter avleires i havet foran landområdene.
  • Spredningen tar slutt. Landområdene møter en hindring og begynner å gli mot hverandre igjen.
  • Havet lukkes helt. Landområdene støter sammen. Havbunnen mellom dem foldes, presses ned i dypet og omdannes.
  • Deler av landområdene rives opp som dekker, for deretter å skyves over sedimentene.
  • Fjellkjeden reiser seg i kollisjonen!
  • I forsenkingen forran de store fjellene dannes elvesletter og sjøer hvor det av leires sand og grus.
  • Etter et langt tidsavsnitt blir det igjen spenninger i landmassen. Og en ny rift dannes mellom det som i dag er Grønland og Norge.
  • Denne riften utvikler seg til å bli det nordlige Atlanterhavet, også kalt Norskehavet.

Monteren inneholder

Folder i skifer, Nær Sel kirke, Oppland
Dobbelt foldet skiferlag i fyllitt, Aurland, Sogn og Fjordane
Fyllitt,
Folder i kvartsskifer,
Folder i kvartsskifer,
Folder i kvartsskifer,
Foldet grønnskifer, Strandebarm, Hardanger, Hordaland
Strekningsstruktur,
Strekningsstruktur,
Foldet Røros-skifer, Østerdalen, Sør-Trøndelag
Foldet leirskifer,

Publisert 18. mai 2011 15:58 - Sist endret 1. nov. 2011 15:14