Norges geologiske historie

GeologisalenDet norske grunnfjell Ortogneiser, migmatitter og amfibolitter Paragneiser og vulkanitter Det baltiske skjold Telemark Lofotens og Finnmarks grunnfjell Gneisregionen i Vest-Norge Omdannede sedimentære bergarter Granitt, karbonitt og andre dypbergarter Granitt i steinindustrien og kulebergarter Økonomisk nyttige mineraler i grunnfjellet (a) Økonomisk nyttige mineraler i grunnfjellet (b) Store bruddsoner i berggrunnen Sen-prekambrium Tidlig ordovicium Kambrium, ordovicium og silur (a) Kambrium, ordovicium og silur (b) Kambro-silur i Trøndelag og Nord-Norge Kambro-silur på Vestlandet Overordovicium i Oslo Aker (a) Overordovicium i Oslo Aker (b) Overordovicium i Oslo Aker (c) Sen-silur Den kaledonske fjellkjeden Tidlig-silur Omvandling i dypet og oppsmelting Sen-ordovicium Sedimentene over/under de store dekkene Den kaledonske fjellkjeden på Vestlandet Devonske sedimenter på Vestlandet Den kaledonske fjellkjeden på Vestlandet og Trøndelag Jotundekket Eklogitt Granatpyroksenitt Mantelbergater Devon Oslo-feltet blir til: Før-rift fase Den kaledonske fjellkjeden Devon: overskyvninger (a) Oslofeltet blir til: Riftfase 1 Den kaledonske fjellkjeden Devon: overskyvninger (b) Oslo-feltet blir til: Riftfase 2 Kontinental rift-dannelse Sedimenter og lava fra karbon og perm Vertikalsnitt øvre jordskorpe i Oslofeltet (a) Vertikalsnitt øvre jordskorpe i Oslofeltet (b) Mesozoiske bergarter på Andøya Kontakmetamorfosen i Oslo-feltet (c) Kontaktmetamorfosen i Oslo_feltet (b) Kontaktmetamorfosen i Oslo_feltet (a) Norge for 9 500 år siden Norge for titusen år siden Rombeporfyrene i Oslo-feltet Skuringsstriper Havet trenger inn Morenejord Isskurt berggrunn dekkes Israndlinjer og isterasser Klimaendringer Jortveit-funnene Menneskene kommer Menneskeskapt stein og våre yngste bergarter Kvartær Leire Kambrium
Prekambrium, urtid 
Norges grunnfjell
Kambrium, ordovicium
og silur
spesielt Oslofeltet
Silur og devon
Den norske delen av den kaledonske fjellkjeden
Karbon, perm og jura
Oslofeltet og Andøya
Kvartær
Istidsperioden

Figuren viser en tegning over monterene i Geologisalen ved Geologisk museum i Oslo som tok for seg temaet: Norges geologiske historie.

Salen er stengt for publikum fra 1. juni 2015. Bygningen skal rehabiliteres og utstillingene fornyes.

 1. Det norske grunnfjell
 2. Ortogneiser, migmamitter og amfibolitter
 3. Paragneiser og vulkanitter
 4. Det baltiske skjold
 5. Telemark
 6. Lofotens og Finnmarks grunnfjell
 7. Gneisregionen i Vest-Norge
 8. Omdannede sedimentære bergarter
 9. Granitt, karbonatitt og andre dypbergarter
 10. Granitt i steinindustrien og kulebergarter
 11. Økonomisk nyttige mineraler i grunnfjellet (a)
 12. Økonomisk nyttige mineraler i grunnfjellet (b)
 13. Store bruddsoner i berggrunnen
 14. Sen-prekambrium
 15. Kambrium
 16. Tidlig ordovicium
 17. Kambrium, ordovicium og silur (a)
 18. Kambrium, ordovicium og silur (b)
 19. Kambro-silur i Trøndelag og Nord-Norge
 20. Kambro-silur på Vestlandet
 21. Sen-silur
 22. Tidlig silur
 23. Sen-ordovicium
 24. Over-ordovicium i Oslo Aker (a)
 25. Over-ordovicium i Oslo Aker (b) 
 26. Over-ordovicium i Oslo Aker (c) 
 27. Den kaledonske fjellkjeden
 28. Omvandling i dypet og oppsmelting
 29. Sedimentene over/under de store dekkene
 30. Den kaledonske fjellkjeden på Vestlandet 
 31. Den kaledonske fjellkjeden på Vestlandet og Trøndelag
 32. Devonske sedimenter på Vestlandet
 33. Jotundekket
 34. Devon
 35. Den kaledonske fjellkjeden Devon ; overskyvninger (a)
 36. Den kaledonske fjellkjeden Devon ; overskyvninger (b)
 37. Mantelbergarter
 38. Granatpyroksenitt
 39. Eklogitt
 40. Oslo-feltet blir til: Før-rift fase
 41. Oslo-feltet blir til: Rift-fase 1
 42. Oslo-feltet blir til: Rift-fase 2
 43. Kontinental rift-dannelse
 44. Sedimenter og lava fra karbon og perm
 45. Vertikalsnitt øvre jordskorpe i Oslo-feltet (a)
 46. Vertikalsnitt øvre jordskorpe i Oslo-feltet (b)
 47. Mesozoiske bergarter på Andøya
 48. Asker-området under og ett er siste istid
 49. Rombeporfyrene i Oslo-feltet
 50. Kontaktmetamorfosen i Oslo-feltet (a)
 51. Kontaktmetamorfosen i Oslo-feltet (b)
 52. Kontaktmetamorfosen i Oslo-feltet (c)
 53. Norge for 9500 år siden
 54. Norge for 10 000 år siden
 55. Skuringsstriper
 56. Havet trenger inn
 57. Israndlinjer og isterrasser
 58. Morenejord
 59. Isskurt berggrunn dekkes
 60. Menneskeskapt stein og våre yngste bergarter
 61. Kvartær
 62. Leire
 63. Menneskene kommer
 64. Jortveit-funnene
 
 
 

(Tallene angir antall millioner år fra Jordens dannelse til nåtid)

Publisert 18. mai 2011 15:58 - Sist endret 25. feb. 2019 22:22