2004: Spor/Traces

Paul Rosenbloom, malerier og tegninger.

Bildet "Trace CRXVI"

I flere av våre utstillinger har vi beveget oss i grenselandet mellom kunst og naturhistorie. Dette fordi vi er overbevist om at bevissthet omkring naturens formrikdom og skjønnhet, er en viktig del av det å kunne forstå og verdsette det biologiske mangfoldet vi har omkring oss. Vi synes derfor det er svært spennende og utfordrende denne gang å kunne presentere en kunstner som henter sine motiv fra historien og fossilenes verden. 

Paul Rosenbloom har latt seg inspirerer av fossiler, fremfor alt graptolitter - en gruppe av utdødde kolonidyr som levde i havet for 3-400 millioner år siden. I Norge finner vi store mengder av graptolitter i enkelte fossilførende lag.

I tillegg til fossiler, har Rosenbloom hentet inspirasjon fra hulemaleriene til Australias urinnvånere. I Kakadu Nasjonalpark i Northern Territory, har han studert hvordan disse tidlige kunstnerne arbeidet. I generasjoner har de bygd opp sine malerier lag på lag, slik at gamle malerier fremdeles kan skimtes gjennom de nyere som svake, avblekede fragmenter. Gjennom år er hulemaleriene blitt en del av det tøffe og ugjestmilde landskapet de fremstiller. Ved å studere fossiler, gjenkjente Rosenbloom en lignende prosess. Selve sedimentasjonen og prosessen som gjør dem til stein, binder organismene over tid, rent fysisk til landskapet.

Rosenbloom anvender ulike tekniker i sine arbeider. I oljemaleriene forsøker han gjennom en blanding av tykke pastose strøk og gjentatte laseringer, å gjenskape de prosessene han har observert. Graptolittenes karakteristiske former er lett gjenkjennelige i hans malerier som ofte gir assosiasjoner til skrift. Kanskje ikke tilfeldig; navnet graptolitt kommer fra gresk og betyr 'stenskrift'.

Paul Rosenbloom er født i Manchester, England, i 1949 og har vært representert på utallige utstillinger i England, bl.a. i Hayward Gallery i London, Museum of Modern Art i Oxford, samt i flere av de største galleriene i Australia. Utstillingen "Traces" ble i fjor presentert ved The Natural History Museum i London.

Publisert 16. sep. 2013 13:59 - Sist endret 27. feb. 2019 02:24