2014: Sexus

En utstilling om kjønn.

De fleste tar kjønn som en selvfølge, uten å reflektere over hvorfor og hvordan kjønn har utviklet seg. Det finnes riktignok ukjønnede organismer, men de er alle ganske enkle og primitive. Det meste av det synlige livet er kjønnet.

Kjønn representerer en grunnleggende forskjell mellom individer, som skaper spenninger, konkurranse og tiltrekning. Forskjeller og variasjon er selve fundamentet for evolusjon. Artene utvikler ikke bare tilpasninger til det ytre miljø. De formes også av kjønnskamp og tiltrekning til det motsatte kjønn. Charles Darwin kalte det kjønnsseleksjon (sexual selection) med påfuglens imponerende halepryd som eksempel. Kjønn er en nøkkel til å forstå mangfoldet av livsformer på jorda.

Også mennesket er formet gjennom millioner av år med kjønnet formering. Hva betyr kjønn for forståelsen av mennesket som art? Er vår intelligens, vår hjerne, et resultat av kjønnsseleksjon etter samme prinsipp som utviklingen av imponerende fjærpryd hos fugler?

Sexus er en egenprodusert utstilling som tar utgangspunkt i forskning utført ved NHM. Arkitekt Serge von Arx har hatt ansvar for utstillingsdesignet. Serge von Arx er professor ved Akademi for scenekunst på Høgskolen i Østfold, og studenter ved akademiet har bidratt i utstillingsarbeidet.

Pressebilder

Rød i kammen: Orrhanen gjør seg klar til dyst om hunnens gunst. Foto: Bjørn Aksel Bjerke, NHM (høyoppløst versjon til pressebruk)

Danseoppvisning i fjellheimen: Blåstrupens paringsdans. Foto: Bjørn Aksel Bjerke, NHM (høyoppløst versjon til pressebruk)

Foto: Karsten Sund, NHM (høyoppløst versjon til pressebruk)

Foto: Karsten Sund, NHM (høyoppløst versjon til pressebruk)

Foto: Karsten Sund, NHM (høyoppløst versjon til pressebruk)

Foto: Karsten Sund, NHM (høyoppløst versjon til pressebruk)

Foto: Karsten Sund, NHM (høyoppløst versjon til pressebruk)

Foto: Karsten Sund, NHM (høyoppløst versjon til pressebruk)

Foto: Karsten Sund, NHM (høyoppløst versjon til pressebruk)

Foto: Karsten Sund, NHM (høyoppløst versjon til pressebruk)

Foto: Karsten Sund, NHM (høyoppløst versjon til pressebruk)

Publisert 18. nov. 2013 15:19 - Sist endret 17. apr. 2018 15:47