2013: Lakrismjeltblåvinge (installasjon)

Installasjonen skal rette fokus mot sommerfuglens tapte leveområder.

Foto: Kristina Bjureke, NHM

Lakrismjeltblåvinge er vår mest truete sommerfugl i Norge. Tilfeldigheter kan være nok til at den forsvinner fra Norge.

Med denne installasjonen ønsker kunstnergruppen F36 å rette fokus mot sommerfuglens tapte leveområder. Lakrismjeltblåvinge er fredet, men leveområdene dens er det ikke. Dermed står den likevel i fare for å bli utryddet. Fylkesmannen i Oslo og Akershus arbeider med å gi lakrismjeltblåvinge status som prioritert art, slik at leveområdene også kan bli fredet.

Larvene av sommerfuglen lever bare på planten lakrismjelt. Denne erteplanten vokser her på Osloryggen. I naturen vokser lakrismjelt på varme plasser med kalkrik grunn i kantsoner mellom skog og åpen mark.

Se også

Fra åpningen: Truga sommarfugl i keramikk (24.5.13)
Blått lys for blå skjønnheit (9.9.13)

Dei regnvåte, men blide medlemmane i kunstnargruppa F36. Foto: Kristina Bjureke, NHM

Publisert 3. juni 2013 10:26 - Sist endret 8. jan. 2016 14:33