2014: Korsmos ugrasplansjer

Utvalgte plansjer fra perioden 1913-1938.

Emil Korsmo (1863–1953) var en prisbelønt norsk agronom og botaniker, kjent for sitt bidrag til bekjempingen av ugras.

Det ble i perioden 1913–1938 laget 90 plansjer med totalt 138 arter. Det grafiske arbeidet er i de fleste tilfeller utført av enten kunstmaleren Knut Quelprud og/eller tegneren Sara Mørk etter Korsmos anvisninger. De femten utvalgte plansjene kan du nå se utstilt i inngangspartiet i Colletts hus (Zoologisk museum).

Etter avtale med Bioforsk på Ås, har vi fått tillatelse til å trykke opp fem av disse til salgs.

Kr 150,- pr stk
Kr 600,- for alle fem motiver
Kr 130,- Korsmo 150 år – «Ukas ugras 2013» (Fokus Vol. 9, nr 3, 2014, begrenset opplag)

Publisert 6. mai 2014 15:59 - Sist endret 17. apr. 2018 15:47