Det gåtefulle Kina - Sommerfuglen og keiserriket

  • Silke - produktet fra ett enkelt insekt
  • Andre silkespinnere
  • Fra silkevev til internett

Utstillingen inneholder blant annet en silkevevstol for brokade som er 4 meter høy, 5 meter lang og 2,5 meter bred. Vevstolen er bemannet av to profesjonelle kinesiske silkevevere fra Silkeinstituttet i Nanjing. Videre er det en egen temadel om silkespinnende insekter og edderkopper, og om silkefremstilling. En rekonstruert keiserdrakt, embedsmannsdrakt og arkeologiske prøver fra ulike historiske perioder er også å finne i utstillingen.

Renningen i de store vevstolene som er brukt langt tilbake i tiden i Kina består av tusenvis av tråder, som styres av en medhjelper oppe på toppen av vevstolen. For veveren og medhjelperne er de tusentalls trådene gjenstand for konsentrert oppmerksomhet. Trådene i veven er som tråder i livsveven, som forbindelseslinjer i tiden, over generasjonene eller mellom mennesker. Derfor er det kinesiske tegnet for renningen det samme som navnet på de 13 klassiske verkene med livskunnskap. Silken er på mange måter ryggraden i kinesisk kultur fra gammelt av.

I begynnelsen av forrige århundre begynte man å ta i bruk hullkort i Frankrike for å styre silketrådene i vevstolen. I USA ble bruken av slike punch cards videreutviklet av oppfinneren Herman Hollerith til en hullkort-tabulator som ble tatt i bruk med storsuksess ved folketellingen i USA i 1890. Senere solgte Hollerith sitt firma til et større selskap, som i 1924 fikk navnet International Business Machines - bedre kjent som IBM. Dermed var forbindelseslinjen trukket fra en gammel kinesisk hemmelighet, som fikk enorm betydning i verdenshistorien, til dagens høyteknologi. En forbindelseslinje gjennom 5000 år, fra den fine veven i silkekokongen, som omslutter en underlig forvandling, til det verdensomspennende Internett. Bak det hele står ett enkelt insekt - silkespinneren Bombyx mori.

Publisert 18. nov. 2009 16:25 - Sist endret 29. feb. 2012 15:15