Det gåtefulle Kina - Himmelhattfjellets hemmelighet

Den kambriske eksplosjonen
- livets eksplosive utvikling for 530 millioner år siden
Enestående fossiler - et vindu til en underlig dyreverden
Menneskets første stamfar - veien til virveldyrene
Perspektiv på vår plass i den dype tiden og livets store kontinuum

For første gang i Norge blir 530 millioner år gamle fossiler med bløtdeler bevart vist fram for publikum gjennom 19 fantastiske fossiler av maneter, svamper, leddyr, brachiopoder og stamfaren for alle virveldyr.

For mer enn en halv milliard år siden gjennomgikk livet på vår planet en eksplosiv utvikling, som er kjent som den kambriske eksplosjonen. I det enorme tidsrommet forut for denne mest dramatiske episoden i livets utvikling var det mikroskopiske livsformer som dominerte. Kambrium, den første geologiske perioden i jordas oldtid, markerer begynnelsen av en ny æra i livets utvikling. Nå dukket det i løpet av noen få millioner år - et kort tidsrom i geologisk forstand - opp et stort mangfold av større livsformer. Det myldret av underlige livsformer - mange av dem dekket av et beskyttende, hardt skall eller en kropp dekket av skarpe pigger. Livet var satt i høygir, her fantes aktive jegere og byttedyr.

Hvorfor er disse knøttsmå fossilene viktige?

Dyr uten et ytre hardt skall blir sjelden fossiler, men akkurat her er de godt bevart. Disse fossilene gir oss et kikkhull inn i livet i et havområde i Kina som er veldig forskjellig fra det vi kjenner i dag. De viser livets tidlige utvikling og dokumenterer de første forsøk på å danne hardt skall på en fantastisk måte.

Hvorfor er de bevart akkurat i Kina?

Organismene ble bevart ved at det gikk undersjøiske ras, og områder ble hurtig begravet av slam. Slammet var meget finkornet, og selv de minste detaljene i dyrene ble bevart for ettertiden. Det kan også tenkes at giftig vulkansk aske drysset ned i havet og dekket organismene. Det oksygenfrie slammet var giftig, - nedbrytende organismer kunne neppe leve inni slammet, og de begravde dyrene råtnet derfor ikke.

Det enestående vindu inn i en fjern fortid som er åpnet i Kina kan gi oss verdifulle perspektiver på vår egen plass i en større sammenheng. I tiden som har gått etter oppdagelsen har kinesiske forskere også funnet våre egne eldste forfedre - former som ga opphav til de første fisker og som representerer begynnelsen av den utviklingslinjen som har ført fram til oss selv og alle andre virveldyr.

Publisert 18. nov. 2009 16:26 - Sist endret 29. feb. 2012 14:56