Det gåtefulle Kina - Dragen lever

  • Fjærkledde dinosaurer - nye, sensasjonelle funn fra Kina
  • Dinosaurskjeletter - dragebein i kinesisk medisin
  • Dragen - keiserens beskyttende symbol

Utstillingen inneholder tallrike eksempler på ekstremt godt oppbevarte fossiler fra Nordøst-Kina. For første gang i Skandinavia, andre gang i Europa og fjerde gang utenfor Kina vises en av de originale fjærkledde dinosaurene (Caudipteryx). Ved siden av fossilet er den beste og nyeste rekonstruksjonen av dyret laget ved De naturhistoriske museene ved Universitetet i Oslo.

I de siste få årene er det funnet flere fjærkledde dinosaurer i Kina, og disse funnene er blitt betegnet som det 20. århundrets funn på fossilfronten. Blant alle nålevende dyr er det kun fugler som har fjær - dette er fuglenes fremste kjennetegn som skiller dem fra alle andre dyr. Slik har det åpenbart ikke alltid vært. Nå er en hel paradeoppvisning av fossilt fjærkre - både dinosaurer og tidlige fugler - avdekket i samme område i Nordøst-Kina. Disse funnene har beseglet teorien om at fugler stammer fra små rovdinosaurer. Selv om dinosaurene døde ut for 65 millioner år siden, lever noen av dem videre i fugleskikkelse.

Hvorfor er disse fantastiske fossilene bevart akkurat i Kina?

Dinosaurenes Pompeii. Hele faunaen og floraen er bevart i Shietun i Liaoning Provinsen, med fisk, salamandere, reptiler, pattedyr, insekter og planter. Grunnen til at de finnes her er vulkanutbrudd. Innsjøer som fantes her og områdene rundt dem ble utsatt for store askefall fra vulkanutbrudd for 147-124 millioner år siden. De drepte alt i området, døde dyr og planter drev ut i innsjøen og sank til bunns. Der ble de raskt dekket av aske, slik at ikke luft som fører til forråtnelse kom til.

Les også om drager på NRKs nettsider.

Publisert 18. nov. 2009 16:26 - Sist endret 29. feb. 2012 14:54