2012: Hodejeger

En utstilling om troféer, jakt og makt.

Storviltjakt i eksotiske strøk er kostbart, vanskelig og noen ganger farlig. Troféene jegeren frakter hjem er symboler på ferdighet, makt og styrke. Dagens organiserte, kommersielle troféjakt har imidlertid flere aspekter.

Økonomisk viktig

Salg av jaktlisenser gir dyr en økonomisk verdi. Derfor prøver lokale og nasjonale myndigheter mange steder i verden å forvalte "trofédyr" på en bærekraftig måte. Disse inntektene kan også gjøre det mer lønnsomt å bevare naturområder enn å bygge dem ned.

Trussel mot dyrebestanden

Troféjakt kan imidlertid utgjøre en trussel mot en art hvis dyrebestanden ikke beskattes på en biologisk riktig måte. Jakten vil også påvirke artens evolusjon ved at de største og flotteste dyrene fjernes fra bestanden.

Trofésamlinger

Mange naturhistoriske museer bygger på gamle trofésamlinger. Også Naturhistorisk museum har betydelige samlinger av jakttroféer. Mange av de eksotiske dyrene i våre utstillinger og samlinger har kommet hit ved jaktekspedisjoner.

Hodejeger tar deg gjennom jakttradisjoner, utstopping – og hvordan dyret ender opp i samlinger på museer eller på din vegg.

Utstilling er basert på en samling troféer donert til museet av jegeren Olaf Holm Hellenes fra Larvik.

Velkommen!

Hodejeger - Naturhistorisk Museum from Lars-Petter Garen on Vimeo.

Foto: Svein Utigard

Foto: NHM

Foto: NHM

Publisert 9. mars 2012 14:50 - Sist endret 17. apr. 2018 15:47