2017: Finn plasten

Plast er et av verdens største miljøproblemer. Det hører ikke hjemme i naturen, men likevel finner vi det over alt: på fjellet, i skogen og i havet. Utstillingene på Naturhistorisk museum viser dyr i deres naturlige omgivelser. Nå har vi sammen med Naturvernforbundet forsøplet utstillingene av norsk natur slik at de gjenspeiler dagens virkelighet.

Plast er et utrolig anvendelig materiale som brukes nesten overalt i vårt moderne samfunn og i volum er verdensforbruket større enn av stål. Allerede på slutten av 1860-tallet ble den første plasten utviklet i USA, men masseproduksjonen startet ikke før på 1950-tallet. Siden den gang har det blitt produsert over 8 milliarder tonn plast. Det tilsvarer ca. 35 000 kjempebygninger på størrelse med Empire State Building i New York. Plastproduksjonen har vært stadig økende, og nesten halvparten av all plast har blitt produsert de siste 10 år. Under 10 prosent av all denne plasten har blitt resirkulert. Men hvor har det blitt av resten? Den har for en stor del endt opp i naturen, ikke minst i havet hvor det finnes 5 kjempestore områder med flytende «plastkontinenter.» Vi finner også enorme mengder langs strender, på havets bunn og på land. Hvert eneste minutt strømmer det plast ut i havet som tilsvarer en hel stor søppelbil. Det tilsvarer 8 millioner tonn i året.

Vi har forsøplet montrene våre for å gjøre dem mer virkelighetsnære. Foto: Karsten Sund / NHM

Problemene med plast i naturen er mange, blant annet at dyr som setter seg fast i garn- og tau eller spiser plastbiter som de tror er mat, dør i stort antall. Kunnskapen om hva som skjer når plasten er brutt ned til mikroplast er også økende og viser at disse ørsmå plastbitene kan gå inn i næringskjedene slik at også vi mennesker får i oss plast og medfølgende miljøgifter i vann og mat. 

I «Finn plasten» får du lære mer om dette miljøproblemet, blant annet ved hjelp av et nytt aktivitetshefte som hjelper deg å se våre utstillinger med norsk natur på en ny måte. Her har vi gjort våre naturtro dioramaer enda mer virkelighetsnære ved å forsøple dem med ekte plastsøppel. I fjæresonen finner du plast fra strandrydding. I våtmarka finner du plast fra ferskvann, i skogen og fjellet ligger det plastsøppel som turgåere har «glemt» eller mistet i disse naturtypene. 

Guerilla Plastic Movement

I Botanisk hage vil du i tillegg under utstillingsperioden finne en plastinstallasjon og pekeskilt av plastsøppel er laget av Guerrilla Plastic Movement, en aksjonsgruppe som arbeider for en plastfri verden gjennom visuelle, verbale og kunstneriske virkemidler.fd

Plastmidgardsormen snor seg foran museumsinngangen. Foto: Karenina Kriszat / NHM
Kan du finne plasten? Det skulle ikke være så vanskelig. Foto: Karsten Sund / NHM
Emneord: plastikk, plastic, plastforsøplig, plastic waste, marine pollution
Publisert 27. sep. 2017 07:15 - Sist endret 29. juli 2020 10:54