2001: Kravlende, krypende, levende edderkopper!

Edderkopper er spennende dyr! Alle har vi et forhold til disse kravlende krypene, godt eller dårlig.

Plakat for utstillingen

Frykt og angst for edderkopper er så utbredt at det har fått et eget navn, arachnofobi. Det er ikke lett å forklare årsaken. De aller, aller fleste edderkopper er helt ufarlige for oss mennesker, og slett ingen ting å frykte. Edderkoppene har allikevel - tross vår skepsis, blitt oppfattet som et lykkedyr over det meste av landet.

I de siste 10-15 år har tropiske edderkopper, taranteller, blitt populære husdyr. Gjør et søk på internett, så får du snart inntrykk av hvor populære disse dyrene egentlig er. Barn har en sunn og naturlig nysgjerrighet ovenfor alt som kravler og kryper rundt dem. Den bør de få utvikle uten at vi blander oss inn med våre "isj!" og "æsj!".

I utstillingen "Edderkopper" kan alle få anledning til å stifte bekjentskap med våre åttebente venner. Uansett alder, er det sannsynligvis spennende når en stor og hårete tarantell får krype over hånden din. - Prøv selv! Her får du sjansen, hver eneste lørdag, søndag og onsdag i de kommende seks uker.

Edderkopper er en del av mangfoldet i naturen rundt oss, et mangfold vi mennesker har et særlig ansvar for å ivareta. Bare i Norge har vi kanskje 600 ulike arter av edderkopper, og flere av dem står i fare for å forsvinne fra vår natur. - Utstillingen "Edderkopper" kan bli en anledning til å stifte nærmere bekjentskap med en spennende del av vår fauna.

I tillegg til selve utstillingen og dyrene, arrangerer vi i den perioden utstillingen varer, også tilby en rekke populærvitenskapelige foredrag og kåserier med tilknytning til edderkopper og deres slektninger, spesielle søndagsopplegg tilrettelagt for hele familien, og undervisningsopplegg for skoleklasser på alle trinn. I museumsbutikken kan du dessuten få kjøpt ulike bøker om edderkopper og myke kose-edderkopper.

Vår utstilling er bygget opp omkring utstillingen "Levende edderkopper" som eies av Akvariet i Bergen og Bergen Museum, og som første gang ble vist i Bergen for 2 år siden. Den har senere vært utstilt ved flere andre museer i Norge, men ikke i Oslo. Utstillingen er altså ikke den samme som ble vist i Oslo Rådhus høsten 1998.

Les mer om edderkoppene fra utstillingen

Publisert 16. sep. 2013 12:49 - Sist endret 17. apr. 2018 15:47