2010: Darwin og botanikken

Darwinutstilling i Victoriahuset.

I en gruppe individer av samme art vil det alltid være små forskjeller mellom individene, forklarte Darwin.

I forbindelse med Darwin-året 2009 vises utstillingen ”Darwin og botanikken” i inngangspartiet til Victoriahuset.

Utstillingen viser hvordan Darwin var levende opptatt av botanikken hele livet. Han skrev et stort antall bøker om planter. I en av dem undersøkte han orkideenes seksualliv, i en annen målte han hvor fort slyngplanter klatret. Helt fram til sin død undersøkte han hvordan den insektspisende planten soldogg tok til seg føde.

Eksempler på planter som Darwin dyrket og forsket på, vises inne i selve veksthuset.

Utstillingen åpner samtidig som Victoriahuset og Palmehuset gjenåpnes for publikum etter restaurering.

 

Fra utstililngen

Publisert 24. aug. 2009 13:48 - Sist endret 17. apr. 2018 15:50