2014: Botanisk hage 1814-2014. Fotohistorien om en hage

Vises fre-, lør- og søndager.

Utsikt fra Ekeberg med Botanisk hage til høyre. Maleri av Peder Andersen Balke, trolig fra begynnelsen av 1820-tallet. Det nedre veksthuset, som sto ferdig i 1825, er ikke med.

Botanisk hage ble opprettet 1. juni 1814. Den gang var formålet å drive forskning på økonomiske nyttevekster, ha vitenskapelige samlinger og fungere som park. Hagen ble opparbeidet på rekordtid. I de to hundre år som er gått siden grunnleggelsen har Botanisk hage gjennomgått mange endringer. Den har blitt utvidet, fått veksthus og museumsbygg, nye hageanlegg er kommet og andre er forsvunnet. I denne utstillingen viser vi gjennom bilder og korte tekster utdrag av Botanisk hages 200 år gamle historie.

For de som ønsker å fordype seg ytterligere i Botanisk hages historie, er dette altså mulig i Liv Borgens «Botanisk hage 1814-2014. Historien om en hage», som utstillingen bygger på. Borgen er professor emerita i botanikk, har vært ansatt i Botanisk hage på Tøyen i over 40 år, og har tidligere vært bestyrer i hagen.

Publisert 28. mai 2014 17:13 - Sist endret 17. apr. 2018 15:47