Homoseksualitet in Dyreriket

For moro skyld: En hannspekkhogger rir på ryggfinnen til en annen hann. Sex for nytelsens skyld er vanlig hos mange dyr. Foto: Brian Scott. Originalfoto fra http://www.brianorca.com/brianweb/. REF: picture no PIC00166.jpg

Kan dyr være homoseksuelle?

Seksualdriften er sterk hos alle dyr. Mange arter har sex utenom parringssesongen og nyter sex som ikke medfører vanlig parring, men gnir i stedet kjønnsorganene sine mot hverandre eller stimulerer seg selv eller partneren på andre måter. Når dyr av samme kjønn har sex, viser de homoseksuell atferd. Vi sier at de er homoseksuelle. Noen dyr er konsekvent homoseksuelle hele livet.

gravenderTo homoseksuelle gravandhanner, Tadorna tadorna, har sex. Selv om homoseksualitet trolig forekommer i hele dyreriket, er det de store, lett synlige artene som dominerer statistikken. Særlig gjelder det arter der det er stor forskjell på hann og hunn, slik at sex mellom dyr av samme kjønn er lett å oppdage. Foto: Scanpix. Originalfoto fra www.scanpix.com/

Hvilke dyr er homoseksuelle?

Homoseksualitet er kjent fra de fleste grupper virveldyr, og også fra insekter, edderkoppdyr, krepsdyr, blekkspruter og innvollsmark. Fenomenet er rapportert fra omkring 1000* dyrearter, og er godt dokumentert hos halvparten av dem, men det virkelige omfang av homoseksualitet i dyreriket er sannsynligvis mye større.

Andelen homoseksuelle varierer fra art til art i dyreriket. Hos noen dyr kjenner vi ingen homoseksualitet, mens hos andre arter er de fleste individene biseksuelle. Rundt ett av fem par av kongepingvin i dyrehager er dyr av samme kjønn. Den lille rosenkakaduen har rekorden: I fangenskap er om lag halvparten av parene av samme kjønn.

Hvorfor har vi ikke hørt om dette før?

Den eldste beskrivelsen av homoseksualitet blant dyr stammer fra Aristoteles 2300 år gamle beskrivelse av hyener. Flekkhyeners klitoris og kjønnslepper likner på en penis med pung, og dette fikk ham til å tro alle hyener er hanner. Sex mellom hunnene er ikke uvanlig, så Aristoteles hadde rett, bortsett fra at det var sex mellom hunner og ikke hanner! Detalj fra maleri av Rafael.

Homoseksuelle dyr har vært kjent siden antikken, men har først helt nylig blitt tatt seriøst opp i vitenskapen. Det kan skyldes manglende interesse, motvilje, redsel for å miste bevilgningene sine eller å bli gjort til latter. De få forskerne som har publisert noe om emnet har ofte sørget for at deres egen legning har vært kjent, direkte eller indirekte.

Noen forskere har tolket parring mellom dyr av samme kjønn som alt annet enn sex. I en studie av afrikanske sjiraffer registrerte en forsker alle tilfeller der en hann snuste på en hunn som ”seksuell interesse” – mens analt samleie med utløsning mellom to hanner ble registrert som en form for rituell kamp (”sparring”), på tross av at 94% av all seksuell aktivitet mellom hanner i et område foregikk mellom hanner. Først i de siste årene har man begynt å forske på homoseksuelitet hos dyr på alvor.

>>> Homoseksualitet, evolusjon og mennesker >>>

* Dette tallet var tidligere oppgitt til å være 1500 på grunn av en kalkuleringsfeil

Publisert 25. feb. 2009 08:43 - Sist endret 10. aug. 2018 10:09