Homoseksualitet, evolusjon and mennesker

Hvorfor dør ikke homoseksualitet ut?

Får homoseksuelle dyr avkom? Hos noen dyr ser det ut til at homoseksualitet går i familier, og noen ganger kan faktisk homoseksualitet faktisk betale seg, evolusjonært sett. Hos fugler kan homoseksuelle par få egg fra ”one night stands” og oppdrar selv kyllingene. Både hos pingviner, svaner, gjess, ender og måker hender det at homoseksuelle par oppfostrer familier på den måten.

tNoen ganger oppfostrer to hannflamingoer kyllinger. De får egg ved at en eller begge parrer med en hunn, ellers har de bare sex med hverandre. To hanner kan holde på et mye større territorium enn et vanlig par, slik at flere kyllinger vokser opp. Foto: Eva M. Lauritzen, NHM, Oslo

De fleste fugler og pattedyr – inkludert mennesker, har mye mer sex enn det de trenger for å få avkom. Homoseksualitet kan lønne seg eller være en ulempe, alt etter forholdene, men som oftest vil homoseksualitet spille liten rolle.

Er du ikke med er du mot

Mange flokkdyr har kompliserte sosiale nettverk der de allierer seg med hverandre for gjensidig hjelp og beskyttelse. Sex er en viktig måte å styrke samholdet på, også mellom dyr av samme kjønn. Hos noen dyr er hele arten biseksuell, og homoseksuelle forhold er en forutsetning for å være medlem av flokken og gjør streng heteroseksualitet til en ulempe.

Mange arter der homoseksualitet er kjent er nettopp slike sosiale med kompliserte flokkstrukturer, slik som ulver, løver, hvaler og primater.

bavianKappebavian er typisk for dyr med homoseksuelle allianser. I en flokk dominert av store, intelligente og aggressive konkurrenter vil en hann møte hard motstand uten de partnerne den skaffer seg gjennom homoseksuelle allianser. Foto: Yngve Vogt, Apollon, Universitetet i Oslo

Tjukke slekta

Mennesket tilhører menneskeapene, sammen med to sjimpansearter, gorilla, organgutan, siamang og gibboner. Homoseksualitet er kjent fra alle. Hos noen arter er homoseksualitet vanligst hos unge, hos andre blant voksne, hos noen blant hunnene, hos andre blant hannene. Det kan også være stor variasjon mellom flokker innenfor de forskjellige i artene. Mennesket er ikke ekstremt verken i den ene eller andre rettingen. Også hos oss varierer praksisen fra kultur til kultur.

Mot naturens orden?

Kirkekonsilet i Nablus i 1120 skrev den første loven som omtaler homoseksualitet som en ”forbrytelse mot naturens orden”. I renessansen fant slike tekster veien inn i lovverket i mange land og førte til undertrykkelse av homoseksuelle på grunnlag av at det var ”unaturlig”.

Vi kan mene mye, men ett er i alle fall sikkert: Homoseksualitet er vidt utbredt i Dyreriket. Unaturlig er det ikke.

>>> Referanser

Publisert 25. feb. 2009 08:43 - Sist endret 24. feb. 2012 11:37