2006: Mot naturens orden

En utstilling om homoseksualitet i dyreriket.

Mot naturens ordenIn EnglishIn English

Torsdag 12. oktober 2006 åpnet Byrådsleder Erling Lae utstillingen Mot naturens orden? - Det er første gang et museum lager en utstilling om temaet homoseksualitet blant dyr.

Nyere sammenfatninger av vitenskapelige data, dokumenterer at seksualitet rettet mot eget kjønn er et vanlig og utbredt fenomen i dyreriket. Det dreier seg ikke bare om tilfeldig homoseksuell kontakt, men i mange tilfeller om pardannelse som varer livet ut.

I utstillingen har vi gjort et utvalg blant de rundt 1000* arter hvor homoseksualitet er dokumentert. Hvordan vet vi at dyr er homoseksuelle? Skulle ikke det vi vet om livets utvikling innebære at homoseksualitet dør ut? Kan homoseksualitet nedarves? Dette er noen av spørsmålene vi tar opp i utstillingen.

De fleste museer har tradisjonelt vært tilbakeholdne med å ta opp temaer som kan være vanskelige, eller virke støtende, kompliserende eller forvirrende. Homoseksualitet er et slikt tema. Det er likevel vår overbevisning at en større forståelse for hvor utbredt og vanlig denne atferden er i dyreriket, vil være med på å avmystifisere og ufarliggjøre homoseksualitet blant mennesker. Ved å vise hvor vanlig homoseksuell adferd er blant ulike dyr, håper vi ihvertfall å tilbakebevise påstanden om at homoseksualitet er imot naturens orden.

Utstillingen har fått økonomisk støtte av Statens senter for arkiv, bibliotek og museum, som gjennom sitt BRUDD-prosjekt ønsker å bidra til at museene blir mer synlige i samfunnsdebatten.

Utstillingen ble vist fram til august 2007, og har siden vært vist flere andre steder.

Homoseksualitet i Dyreriket
Homoseksualitet, evolusjon og mennesker
Referanser
For pressen

*Dette tallet var tidligere oppført med 1500 på grunn av en kalkuleringsfeil

Publisert 7. okt. 2013 13:28 - Sist endret 10. aug. 2018 10:15