English version of this page

Livets tre

Utstillingen Livets tre forteller den store historien om livet på jorda og hvordan det har utviklet seg. Den tar deg bakover i tid langs stamtreet til nålevende arter helt tilbake til livets opprinnelse. Ikke bare kan du se nålevende dyr og fossile slektninger. Med livaktige rekonstruksjoner basert på den nyeste forskningen, kan publikum nå for første gang i Norge stå ansikt til ansikt med flere av våre egne og andre dyrs utdødde forfedre. Bli med på en enestående ferd langs vår egen og andre organismers evolusjonshistorie, og se hvor vi alle hører hjemme på livets tre.

Foto: www.10tons.dk

Dette er en annerledes måte å vise livets historie på. Den vanlige fortellingen om evolusjonshistorien begynner gjerne med livets opprinnelse og ender med nålevende arter. I denne utstillingen går vi motsatt vei, en dekonstruerende reise gjennom evolusjonshistorien. Slik kan du se hvordan ulike dyrs særtrekk har utviklet seg, og dermed tydelig se slektskapet mellom dyregrupper. 

I utstillingen kan du selv følge evolusjonstreets grener som bukter seg mellom montrene. Du starter ved din egen art, Homo sapiens og ender opp ved dine aller første slektninger. Foto: Karsten Sund / NHM

Utstillingen fokuserer på noen av de mest dramatiske hendelsene i evolusjonshistorien ­– overgangen fra vann til land, og fra dinosaur til fugl. Dette var overganger som ga opphav til store og dyregrupper som dominerer landjorda i dag. 

I tillegg tar utstillingen for seg menneskets evolusjonshistorie. Langs menneskets grein kan du vandre fra oss selv, via fossiler av huleboere og apemennesker, og videre bakover sammen med våre nære og ikke fullt så nære slektninger til de første pattedyrene og deres forfedre. For første gang i Norge kan du nå se hele skjelett-modeller av Lucy (en 3.2 mill år gammel Australopithecus afarensis) og en neandertaler, noen av våre mest ikoniske slektninger. 

På samme måte følger vi fuglene tilbake til da de utviklet seg fra dinosaurene, og videre til da de første virveldyrene kom opp på land. Fortellingen er levendegjort med fossiler og spektakulære modeller av våre og fuglenes forfedre, som den dunete rovdinosauren Sinosauropteryx, panserpadden Acanthostega og skrekkfisken Panderichthys.

I utstillingen kan du se modeller som aldri tidligere har vært utstilt i Norge. Foto: Karsten Sund / NHM Klikk for større bilde.

Noen av verdens beste modellmakere har vært i sving for å lage rekonstruksjoner til utstillingen. Dette er modeller av utdødde arter som representerer spesielt viktige overganger i evolusjonshistorien. De livaktige modellene er basert på den aller siste kunnskapen vi har om hvordan disse dyrene så ut. Noen av dem har aldri vært utstilt i Norge tidligere. 

Slektskapet mellom alle vesener som tilhører samme klasse, er iblant blitt fremstilt som et stort tre. [...] Liksom skudd gjennom vekst gir opphav til friske skudd og disse igjen, såfremt de er livskraftige, forgrener seg og på alle kanter skygger for mange svakere grener, slik mener jeg at det også – gjennom alminnelig forplantning – har forholdt seg med det store livets tre, som fyller jordskorpen med sine døde og brukne grener og dekker jordoverflaten med sine stadig forgrenede og fantastiske utløpere.

Charles Darwin
Om artenes opprinnelse (1859)

Velkommen inn i Lives Tre! foto: Karsten Sund / NHM

 

Emneord: evolusjon, utstilling, livets tre, darwin, wallace, slektskap
Publisert 11. mai 2018 13:34 - Sist endret 10. nov. 2021 14:14