English version of this page

Utstillinger

Ida - verdens eldste hele apeskjelett 

Ida, Darwinius massilae, er verdens eldste hele apeskjelett, og ett av NHMs mest verdifulle utstillingsobjekter. Hun ble kjøpt av museet i 2007, og ble presentert for verden i mai 2009.

Ida kan du for tiden se i utstillingen "Stein og bein" i Colletts hus.

Klimahuset - åpner våren 2020

Bildet kan inneholde: Arkitektur, Hus, Tre, Urbant design, Bygning.

Nullutslippsbygget Klimahuset åpner våren 2020 i Botanisk hage i Oslo. Det blir en ny og spennende arena for forskningsformidling om klima og miljø. Her kan barn, ungdom og hele familien bli klokere på hva klimaendringene egentlig innebærer, bli kjent med de mange løsningene som finnes og bli inspirert til handling. Det blir forskningsbaserte utstillinger, foredrag, filmer og debatter – fra morgen til kveld.

I uteområdene rundt huset vil vi formidle vær- og klimafenomener gjennom lek, aktiviteter og kunstneriske installasjoner. Inne vil vi gi forståelse for både de langsomme og naturlige klimaendringene og de raskere, menneskeskapte.

Med aktive, sanselige utstillinger og aktuelle debatter skal vi sammen utforske løsninger på klimautfordringene. Slik vil vi skape et levende og relevant møtested for klimaspørsmål, og engasjere våre besøkende til å bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Bildet kan inneholde: Kuppel, Kuppel, Biome, Arkitektur, Landskap.

Fremtidige utstillinger

Det skjer store forandringer på museet. I løpet av de nærmeste årene vil to bygg stå klare til å ta imot besøkende med nye utstillinger. I tillegg planlegger vi et helt nytt veksthus. Her kan du lese om de tre byggene og utstillingene de skal inneholde.