Big Picnic – folk, forskning og matsikkerhet

Hvordan sikrer vi at verdens økende befolkning får nok og bærekraftig mat? Vil vi ha nok fruktbar jord til å dyrke mat i fremtiden? Er det mulig å tilpasse dyrking til klimaendringer? Dette er ikke bare spørsmål for politikere og forskere, men for oss alle.

BigPicnic er et samarbeidsprosjekt mellom botaniske hager i Europa og Uganda. Vi ønsker å skape engasjement og informere om spørsmål knyttet til matsikkerhet. Målet er å bygge bro mellom deg, politikere og forskere. Dette skal vi gjøre gjennom vandreutstillinger, arrangementer og vitenskapskaféer i Botanisk hage i Oslo på torg og i andre norske byer.

 

Sosiale medier

Kontakt

Gro Hilde Jacobsen

Big Picnics hovedside

Finansiering

Dette prosjektet har mottatt økonomisk støtte av Den europeiske union